Træning af Dyr

Træning af Dyr

 Ved at arrangere en workshop eller et kursus på din virksomhed giver du dine medarbejdere de bedste muligheder for at lære kunsten om træning af dyr, både teoretisk og i praksis.


 Vi anvender bara positive træningsmetoder. Positive træningsmetoder medfører at dyrene altid forsøger at prestere deres bedste samtidig med at dyrene selv er aktive i indlæringsprocessen.  

 Vores filosofi og træning af dyr involverer også formidling til omverdenen omkring dyrenes naturlige adfærd. At træne dyr til at gøre hvad de gør best - og født til at gøre - er en del af at involvere publikum i dyrenes behov, narturlige levevis og levesteder.


 Træning er, ligesom berigelse, en del af et en sundt dyrevelfærdsprogram. Der kan være forskellige årsager og behov omkring at en virksomhed vælger at træne sine dyr, eksempelvis:


underlettelse af den daglige pasning og pleje


berigelse af dyrets naturlige adfærd


veterinære årsager


sikkerhedsmæssige årsager


formidling


forskning


Vi designer workshops og kurser efter din virksomheds ønske og behov. Vi hjælper din virksomhed med at få træningen implementeret som en naturlig og positiv del i hverdagen, sætter op mål og træningsplaner samt involverer og integrerer personalet i hele processen omkring træningen, såsom:


mål


træningsplaner


metoder og teknikker


journalføring


evaluering


ændringer i planen, hvordan kommer vi videre?


kommunikation


hans on, hands off, pc træning


hvad er en god træner?


Ind imellem kan en praktisk og hurtigere løsning på en model være at vi starter dyrene op i træningen. D.v.s. at vi træner dyrene det første stykke tid, personalet integreres i træningen løbende, for til sidst helt at overtage efter undervejs at have deltaget i et træningskursus.


Kontakt os for et uforpligtende tilbud og om mulige løsningsmodeller for hvad vi kan gøre for din virksomhed eller institution og jeres medarbejdere.  AniZooMa

Karina M. Nielsen. Træning af rød ræv.